Det som påvirker os i hverdagen

Elektrisk støj fra mobiltelefoner WIFI, elektriske apparater i hjemme, ja alle steder findes der elektromagnetiske påvirkninger som påvirker os, ingen ved hvordan, blot så påstår alle som fremstiller mobiltelefoner, netværks udstyr m.m. at det er uskadeligt.
Mennesket, ja alle levende organismer har naver og hjerner som arbejde med meget små elektriske impulser mellem neuroner i hjernen, og impulser i vores nervebaner er alle elektriske.
Denne elektriske storm er alle steder, dog værst i byer med mange mobil master, og WIFI netværk, og masser af elektrisk infrastruktur.
Ved healing rettes der op på de elektriske impulser som pga. den elektriske støj kan blive forstyrret og skabe ubalance og gøre dig syg.

Alle mennesker og dyr har et astrallegeme som består af energier, som også kan blive forstyrret af elektrisk støj, nogle mennesker har så stærk en livskraft at de kan modstå selv de værste påvirkninger, men mange andre har behov for at få skabt orden og genoprette disse energier.

Fødevare allergi er hyppig forekommende, nogle gange ved personen det ikke selv at de har allergi, symptomer kan forveksles med alm snue, eller blot træthed.
Mange fødevare er stærkt forarbejdet og tilsat en masse kemi, som påvirker vores helbred.
Der er kommet en masse kure, hvor man skal spise ditten og datten, nogle kure er fornuftige nok, men desværre findes der også kure som direkte er skadelige.
Ofte kan en lille ændring i daglig levevis og kost sammensætning forbedre livskvaliteten og energi niveau væsentligt.
Ved den rigtige ændring kan allergien helt forsvinde, så du ikke længere vil opleve ubehag eller symptomer.

Fysiske skader, skavanker, medfødte sygdomme. Skader fra uheld, dårlige arbejdsforhold, kan medføre smerter og forringet livskvalitet.
Smertestillende medicin er ok for en periode, men på længere sigt er det ikke en holdbar løsning, derfor er det vigtig at der findes en vej, løsning så smerterne forsvinder eller bliver overkommelige, så du ikke længere behøver medicin.
Nogle healings typer kan mindske eller helt fjerne smerter, oftest skal du behandles over en periode, hvis smerten er blevet en kronisk tilstand, kan det være svært at komme ind til kærnen af problemet i løbet af nogle få ganges behandling.